Élelmiszeripari Mérnök szak - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda

AktualitásokAz élelmiszeripari mérnök szakról
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán működő élelmiszeripari mérnöki képzés az egyetlen Romániában, ahol magyar nyelven zajlik az oktatás ezen a szakterületen.


A tanulmányi évek során olyan ismeretanyag átadás történik a hallgatók számára, mely által a végzett élelmiszermérnök képes hagyományos és korszerű, élelmiszer-biztonsági-, egészségvédelmi- és táplálkozástani szempontból megfelelő élelmiszerek gazdaságos előállítására és tartosítására, ismerve a technológiai folyamatokat, az üzemszervezési és termékfejlesztési követelményeket. A szakon oktatott tárgyak közül különös hangsúly helyeződik a szakmai törzsanyag (élelmiszerkémia, élelmiszeranalitika, élelmiszer mikrobiológia, élelmiszeripari művelettan és bioreaktorok, különféle élelmiszer-technológiák: erjesztési-, tejipari-, húsipari-, malom- és sütőipari-, ásványvíz-, extrakciós technológiák valamint élelmiszer-biztonság) alapos elsajátítására. A gyakorlati oktatás korszerűen felszerelt laboratóriumokban zajlik. Az élelmiszeripari  laborgyakorlatokon a hallgatóknak lehetőségük nyílik bizonyos élelmiszertermékek: tej-, sör-, sütő- valamint húsipari termékek laboratóriumszintű előállítására. A szakmai tudás fejlesztése érdekében minden évben szakmai kirándulásokat szervezünk az országban található különböző korszerű technológiával felszerelt élelmiszeripari gyárakhoz. A képzés során a hallgatók is részt vesznek az oktatás mellett zajló tudományos kutatásokban.

A szakon végzett hallgatók a térség különféle élelmiszeripari egységeiben, közhivatalokban, magánvállalkozásokban hasznosítják az egyetemen szerzett tudásukat.


Dr. György Éva, Tanszékvezető