Cursuri de Inginerie Alimentara - Facultatea Sapientia

ActualitățiDespre Departamentul de Științe Alimentară
Cursurile de inginerie alimentară din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești reprezintă singura specializare de acest fel din România a cărei activităţi se desfăşoară in limba maghiară.


De a lungul anilor de studii cursanţii beneficiază de un transfer de informaţii, cunoştinţe şi deprinderi care asigură ca viitorul specialist în domeniul ingineriei alimentare, bazându-se pe cunoştinţele tehnologice, de management şi pe cerinţele de dezvoltarea de produse noi, să fie capabil de producerea şi conservarea economică, în deplină siguranţă alimentară a unor alimente - tradiţionale şi moderne - sănătoase din punct de vedere nutriţional. Se acordă o atenţie deosebită însuşirii disciplinelor de specialitate cum sunt: Microbiologia alimentară, Chimia alimentelor, Controlul calităţii şi a falsificării alimentelor, Operaţii unitare şi utilaje în industria alimentară, Bioreactoare, Tehnologii fermentative, Tehnologia produselor lactate, Tehnologia cărnii şi a produselor din carne, Morărit şi panificaţie, Tehnologii de îmbuteliere a apelor minerale şi a băuturilor nealcoolice, Tehnologii extractive, Conservare şi ambalarea alimentelor şi Siguranţa alimentară. Pregătirea practică se asigură în laboratoare moderne, dotate corespunzător pentru producerea la scară de laborator a unor produse alimentare ca berea, vinul, brânzeturi, produse de panificaţie, produse din carne, produse tradiţionale şi produse noi, etc. Pentru lărgirea orizontului profesional se organizează anual excursii de studii la unităţile reprezentative pentru domeniul alimentar din diferitele regiuni ale ţării, iar periodic se organizează întâlniri cu specialişti de marcă din domeniu. Pe parcursul pregătirii profesionale cursanţii au posibilitatea de a se familiariza cu activitatea ştiinţifică ca membrii în colective de cercetare din departamentele facultăţii.

Cunoştinţele acumulate de absolvenţii specializării pot fi valorificate in unităţile industriei alimentare, în agenţii publice, servicii sau in afacerile proprii.


Dr. György Éva, Director Departament