Élelmiszeripari Mérnök szak - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda

Diploma munka/dolgozat tartalomjegyzéke (Javaslat)

A diplomamunka témájának megnevezése:

Magyar tartalomjegyzék

Műszaki magyarázat (Memoriu tehnic, a dolgozat max. 2 oldalas bemutatása az eredményeket is kiemelve)

1. Bevezetés 
	1.1. A termék megnevezése, jellege (tradicionális vagy új termék) és szerepe a táplálkozásban
	1.2. A termék besorolása és piaci helyzete 
	1.3. A termék/avagy termékcsoport főbb hazai és nemzetközi termelői
		1.3.1. Hazai és regionális termelők 
		1.3.2. Nemzetközi termelők 
	1.4. A termék jellemzése
		1.4.1. Fizikai-kémiai és mikrobiológiai tulajdonságai 
		1.4.2. Hazai és nemzetközi minőségi szabványok és normák
2. A termék gyártási technológiája
	2.1. Technológiai lehetőségek/változatok 
	2.2. A technológiai folyamat kiválasztásának indoklása 
	2.3. A technológiai folyamat leírása 
	2.4. Alkalmazható készülékek illetve berendezések felsorolása 
	2.5. Nyersanyagok/alapanyagok, adalékanyagok, mellékanyagok tulajdonságai    
3. A technológiai folyamat elemzése 
	3.1. 1…. 3.1.n.  Művelet/folyamat:
		3.1.1. A művelet/folyamat célkitűzése
		3.1.2. A művelet folyamat fizikai, kémiai, mikrobiológiai alapjai A kilépő áram minősége és annak biztosítási módozata
		3.1.3.	Anyag és energia mérlegek
		3.1.4.	A javasolt gép/készülék/reaktor típusokból kiválasztjuk a megfelelőt és leírjuk 
		3.1.5.	A főbb méretek meghatározása
		3.1.6.	Teljesítményszükséglet becslése
		3.1.7.	A készülék technikai adatlapja. Szerelési, biztonsági előírások
4.	A készülék kronogrammja 
5.	A gyártási folyamat elemzése 
	5.1. Technológiai vázlat (kapcsolatrajz) 
	5.2. A folyamat pontos, paraméterek ismertetésével való leírása
	5.3. A gyártás anyag és energiamérlege 
	5.4. Fajlagos anyag és energia szükséglet 
	5.5. Kilépő áramok mennyiségi mutatói 
6.	Élelmiszerbiztonsági elemzés: veszélyelemzés és kritikus pontok meghatározása 
7.	 Csomagolás és címkézés
8.	Környezeti hatások és azok megoldása
	8.1.	Szennyező áramok és azok környezeti hatásának becslése 
	8.2.	Környezetbarát megoldások bemutatása 
9.	Gazdasági elemzés 
10.	Műszaki rajzok
	Berendezés vázlat, a tervezett készülékek technikai rajza (3 rajz), szivattyúk kompresszorok méretezésénél alkalmazott hálózati rajz (izometrikus ábra)
11.	Alkalmazott irodalmi jegyzék 
Összefoglaló
Rezumat (Román nyelvű összefoglaló)
Abstract (Angol nyelvű összefoglaló)