Főállású oktatók

Élelmiszertudományi Tanszék

Domokos Edina

Tanársegéd
Email: miklosedina@cs.sapientia.ro
Kutatási terület:
szerves kémia: kinázgátló heterociklusos vegyületek szintézise
Oktatott tantárgyak:
Általános kémia
Szervetlen kémia
Szerves kémia
Élelmiszerkémia
Élelmiszerek hamisításának vizsgálata

vissza