Élelmiszeripari Mérnök szak - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda

Zárovizsga tematika

ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖK SZAK 2017

ÉLELMISZER MIKROBIOLÓGIA

Tematika:

 1. Tej és tejtermékek mikrobiológiája.
 2. Hús és húskészítmények mikrobiológiája.
 3. A liszt és a sütőipari termékek mikrobiológiája.
 4. Cukor- és édesipari termékek mikrobiológiája.
 5. Fűszerek mikrobiológiája.
 6. Élelmiszer okozta megbetegedések.

Szakirodalom

 1. Deák, T.: Élelmiszer-mikrobiológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2006.
 2. Banu, C.: Tratat de industrie alimentară, Probleme generale, Editura ASAB, Bucureşti, 2008.
 3. György, É.: Általános mikrobiológia, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2009.
 4. Doyle, M.P., Beuchat, L.R., Montville, T.J. Food Microbiology. Fundamentals and frontiers (2nd Edition). ASM Press, Washington. 2001.

MALOM- ÉS SÜTŐIPARI TERMÉKEK TECHNOLÓGIÁJA

Tematika

 1. A gabonák tárolási módszerei és berendezései.
 2. A gabona őrlési értékét meghatározó tulajdonságok.
 3. A lisztek előállítási technológiája: tisztítás, kondicionálás, őrlés, szitálás.
 4. A kenyérgyártás technológiája.
 5. Péksüteménygyártás, termékcsoportok.

Szakirodalom

 1. Leonte, M.: Tehnologii şi utilaje în industria morăritului. Pregătirea cerealelor pentru măciniş, Ed. Millenium, Piatra-Neamţ, 2001.
 2. Leonte, M.: Tehnologii şi utilaje în industria morăritului. Măcinişul cerealelor, Ed. Millenium, Piatra-Neamţ, 2002.
 3. Leonte, M.: Tehnologii, utilaje, reţete şi controlul calităţii în industria de panificaţie, patiserie, cofetărie, biscuiţi şi paste făinoase. Materii prime şi auxiliare., Ed. Millenium, Piatra-Neamţ, 2003.
 4. Leonte, M.: Tehnologii, utilaje, reţete şi controlul calitătii în industria de panificaţie, patiserie, cofetărie, biscuiţi şi paste făinoase. Metode de preparare a aluatului., Ed. Millenium, Piatra-Neamţ, 2004.
 5. Szilágyi, J., Mészáros, S.: Mezőgazdasági termékek áruismerete, (Merceologia produselor agroalimentare) Scientia Kiadó – Kolozsvár, 2002.
 6. Szilágyi, J.: Tehnologia morăritului şi panificaţiei http://www.emte.siculorum.ro/~szilagyijozsef/.

TEJIPARI TERMÉKEK TECHNOLÓGIÁJA

Tematika:

 1. A tej kémiai összetétele és fizikai tulajdonságai.
 2. A tejfeldolgozás legfontosabb általános műveletei: A tej átvétele. Hűtés. Tisztítás. Fölözés. Zsírbeállítás. Homogénezés. Hőkezelés.
 3. A savanyított tejkészítmények gyártástechnológiája (joghurt, kefir, tejföl, vaj).
 4. Sajtok és a túrók gyártástechnológiája: tehéntúró, lágy, félkemény, kemény sajtok és olvasztott sajtok.
 5. A tejpor gyártástechnológiája.

Szakirodalom:

 1. Banu, C.: Tratat de industrie alimentară. Tehnologii alimentare. Editura ASAB, Bucureşti 2009.
 2. Csapó J. (szerk): Tejipari Technológia. Tej és tejtermékek a táplálkozásban. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2014. (Társszerzők: Fenyvessy J. – Csanádi J. – Csapóné Kiss Zs.) 1-424.
 3. Csapó, J., Salamon R.: Tejipari technológia és minőség-ellenőrzés, Scientia Kiadó, Kolozsvár 2006.
 4. Costin, G. M.: Produse lactate fermentate. Editura Academica, Galaţi 2005.
 5. Costin, G. M.: Știinţa și ingineria fabricării brânzeturilor. Editura Academica, Galaţi 2003.
 6. Csapó, J., Csapó-Kiss Zs.: A tej és tejtermékek szerepe a táplálkozásban, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2002.
 7. Schäffer, B., Pallai, G., Csanádi, J.: Tejtermékek fizikája és kémiája. Oktatási segédeszköz tejipari szakmérnök hallgatók részére, Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskola, 2001.

HÚS ÉS HÚSIPARI TERMÉKEK TECHNOLÓGIÁJA

Tematika:

 1. Zsírszövetek feldolgozásának száraz, illetve nedves eljárása, a nyert zsír jellemzői, az avasodás formái, az antioxidánsok használata.
 2. A húsokban a „post mortem” végbemenő folyamatok, ezek kapcsolata a hűtési technológiával, a hűtés alatt bekövetkező káros elváltozások.
 3. A húsok fagyasztásos tárolása, lassú és gyors fagyasztás jelentősége, a fagyasztva tárolás, visszamelegítés. A fagyasztó berendezések főbb típusai.
 4. Húskészítmények gyártásánál az aprítás, keverés műveleteinek technológiája, ezek gépeinek főbb tulajdonságai, a húskészítmények gyártásánál használt fűszerek főbb tulajdonságai és hatásaik.
 5. A pácolás technológiai fejlődése, az ehhez kapcsolódó műszaki berendezések, a pácolási idő rövidítése. A pácolás során lejátszódó diffúziós folyamatok.
 6. A füstölt és a szárazáruk érlelésének technológiai módszerei, az érés alatt lejátszódó fizikai, kémiai, mikrobiológiai folyamatok jelentősége a késztermékekre nézve.

Szakirodalom:

 1. Eszes, F.: Húsipari technológia. Tanszéki segédlet. 2013
 2. Szenes E-né: Húsfeldolgozás kisüzemben. Integra Projekt Kft. Budapest. 1995
 3. x x x A Hús szakfolyóirat vonatkozó cikkei.

ÉLELMISZEREK TARTÓSÍTÁSA

Tematika:

 1. A hőkezelés-szükséglet számítás alapelvei, Ball és Bigelow módszere.
 2. A hőkezelő berendezések.
 3. Zöldségek és gyümölcsök hűtése, fagyasztása, valamint hűtve és fagyasztva tárolása.
 4. A zöldség és gyümölcskonzervek előállításának főbb műveletei.
 5. Vegyi és alternatív tartósítási eljárások.
 6. Kombinált tartósítási eljárások, a Leistner féle gátelmélet.

Szakirodalom:

 1. Eszes, F.: Tartósítóipari technológiák. Tanszéki segédlet. 2013
 2. Beke, Gy.: Hűtőipari kézikönyv. Vol I és II. Mezőgazda Kiadó Budapest. 2002
 3. Szenes E-né, Oláh, M.: Konzervipari Kézikönyv. Integra Projekt kft. Budapest, 1991.

MŰVELETEK ÉS BERENDEZÉSEK AZ ERJESZTÉSI TECHNOLÓGIÁKBAN

Tematika:

 1. A sörgyártás nyersanyagai: fizikai, kémiai, mikrobiológiai és technológiai jellemzés
 2. A világos sör gyártási technológiája.
 3. A fehér és vörös száraz borok gyártási technológiája: műveletek, technológiai paraméterek, alkalmazott berendezések.
 4. A borok hibái: fizikai-kémiai és biokémiai eredetű zavarosodások, lehetséges megelőzési módszerek.
 5. Az alkohol gyártás technológiája melaszból.

Szakirodalom:

 1. Banu, C., et al.: Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.
 2. Banu, C., et al.: Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
 3. Dabija, A.: Biotehnologii în industria alimentară fermentativă, Editura Pim, Iași, 2010.
 4. Banu, C., et al.,: Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.

ÁTVITELI FOLYAMATOK A KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATOKBAN

Tematika:

 1. Bernoulli törvénye és annak alkalmazásai: szivattyúk teljesítmény–szükségletének becslése.
 2. Ülepedési sebesség becslése. Ülepitők méretezése.
 3. A hőátadás mechanizmusai. Hőátbocsátás alapegyenlete és az átlagos logaritmikus hőmérsékletkülönbség. Hőátbocsátási felület becslése.
 4. A konvekciós szárítási anyag és hőmérlege. Hajtóerő. Szárítási műveletek az élelmiszeriparban.
 5. Bepárlási művelet alapja, anyag és hőmérlege. Egylépcsős és többlépcsős bepárlórendszerek. Bepárlók.

Szakirodalom:

 1. Sing, R.P., Heldmann, R.D.: Introduction in Food Engineering, Ed. V., Elsevier Amsterdam, 2009.
 2. Szép, Al., Gavrila L., András Cs. D.: Traszportfolyamatok és művellettan I, Ed. Cermi, Iasi, 2012.
 3. Fonyó, Zs., Fábry, Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998/2004.
 4. Salamon R.V., Szilagyi J., Szép Al.: Élelmiszeripari technológiai számítások II., Ed. Cermi, Iași, 2015.
 5. Salamon R.V., Szép Al., András Cs. D.: Élelmiszeripari technológiai szemitások III., Hőközvetítéssel megvalósított komponensszétválasztási műveletek, Ed. Cermi, Iași, 2015.

ÉLELMISZER KÉMIA

Tematika:

 1. A víz és az ásványi anyagok az élelmiszerekben.
 2. Szénhidrátok.
 3. A fehérjék. Aminosavak.
 4. Lipidek.
 5. Vitaminok és enzimek.

Szakirodalom:

 1. Csapó, J., Csapóné Kiss, Zs.: Élelmiszer-kémia. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004.
 2. Csapó, J.: Élelmiszer- és takarmányanalitikai gyakorlatok. (Jegyzet). Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár, 2001. 1-215.

ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK CSOMAGOLÁSA

Tematika:

 1. A csomagolás funkciója és a csomagoló anyagok jellemző tulajdonságai.
 2. Csomagolóanyagok: műanyagok, üveg, fém, komplex csomagolóanyagok és fogyasztható csomagolóanyagok.
 3. Cellulóz, üveg, műanyag csomagolóanyagok csomagolástechnikája.
 4. Csomagolás grafika.
 5. Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó törvényes előírások.

Szakirodalom:

 1. Căpăţână, C.: Tehnologia ambalării alimentelor., Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2010.
 2. Căpăţână, C.: Tehnici noi de ambalare a produselor alimentare, Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2010.
 3. Kerekes, T.: Bevezetés a csomagolástechnikába I-II., Papír Press Kiadó, Budapest, 1998.